สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,641)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,162)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 05/03/2016
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 31
 
 
 
ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลท่าหินเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน   อำเภอสทิงพระ    จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2559  เพื่อ  แถลงผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดำเนิน... (ดู : 431)
 
 
 
อบต.เขามีเกียรติ เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหนึ่ง หมู่ที่ 2
อบต.เขาแดง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว ความส...
อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
อบต.เขาแดง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้อง โครงการขุดลอกหน้าฝายประปา ...
อบต.เขาแดง ประกาศ แจ้งราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน ...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 491)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 669)