สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,330)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 976)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/07/2015
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 21
 
 
 
นายก อบต.ท่าหินได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2558
ด้วย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติในด้านวัฒนธรรมในระดับจังหวัดประจำปี 2558 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของกระทรวงในการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว  โดย นายจรูญ  ทิพกองลาด ตำแหน่งนายก อบต.ท่าหิน ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประ... (ดู : 212)
 
 
 
ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2558
อบต.ท่าม่วง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 457)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 569)