สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,764)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,187)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 06/27/2016
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 50
 
 
 
ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลท่าหินเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน   อำเภอสทิงพระ    จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2559  เพื่อ  แถลงผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดำเนิน... (ดู : 689)
 
 
 
ทต.ปริก 21 มิ.ย 59 เทศบาลพบประชาชนในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดนูรุอามีน ชุมชนปริกตก
อบต.คลองหรัง 24 มิถุนายน 2559 นายบำรุง พรหมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรั...
เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมเยาวชน เข้มแข็ง รู้พิ...
อบต.นาหว้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าที่พักสงฆ์ บ...
อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมคร...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 501)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 679)