สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,649)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,512)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 05/21/2018
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 32
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง(โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยลาด - บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน)
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ทำสัญญาจ้างกับ ร้านโชติการโยธา ดำเนินการโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยลาด - บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ตามสัญญาจ้างเลขทีี 31/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561  นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายแล้วเสร็จเร... (ดู : 816)
 
 
 
ทต.กำแพงเพชร กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายบริเวณตรงข้าม...
อบต.บ้านใหม่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื...
ทต.เชิงแส ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรังสายสะพานตาหลวงรื่น หมู่ที...
ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติด...
ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติด...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 696)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 875)