สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,540)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,455)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/15/2017
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 27
 
 
 
ประกาศ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน   ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน    การพัฒ... (ดู : 1,397)
 
 
 
ทต.ควนเนียง ประกาศเปิดเผยราคากลางดครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยการปูทับผิวจราจร ถน...
ทต.ควนเนียง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูทับผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าตลาด
อบต.ตะเครียะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบส...
ทต.กำแพงเพชร เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ราคากลางและขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 663)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 838)